architects

ZED

 • ARIANE VAN CRAEN
  architecte, orde van architecten Brussel hoofdstad en Waals-Brabant
  docent UCL, faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme (LOCI) Site de Bruxelles, DEA transdisciplinaire
  ariane@z-ed.be
  0475 429578
 • CHRISTINE FONTAINE
  architecte, orde van architecten Brussel hoofdstad en Waals-Brabant
  enseignant UCL, faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme (LOCI) Site de Bruxelles, DEA transdisciplinaire
  christine@z-ed.be
  0497 619393
 • SOPHIE LAENEN
  architect, orde van architecten provincie Vlaams-Brabant
  docente KU Leuven campus Sint-Lucas Brussel
  sophie@z-ed.be
  0476 397137
 • VEERLE NYS
  architect, orde van architecten provincie Vlaams-Brabant
  lid van NAV
  lid van Icomos Vlaanderen/Brussel
  lid van Gorduna vzw, vereniging van restauratie/conservatiearchitecten
  veerle@z-ed.be
  0477 203993


ZED is door de tijd heen spontaan gegroeid uit wisselende onderlinge samenwerkingsverbanden. Deze vast/losse samenwerking heeft ons geïnspireerd om samen verder te werken op een flexibel georganiseerde basis. In 2000 ontstond een permanent team onder de naam ZED. De eerste Open Oproep vormde daarvoor een boeiende opportuniteit.

Samenwerken werd onze ambitie voor de toekomst : created to be ZED.

ZED werkt hoofdzakelijk aan projecten met publieke gebouwen en sociale woningen in een multi-disciplinaire context, zowel in stedelijke als landelijke omgeving. Verschillende opdrachten werden ons toebedeeld in het kader van wijkcontracten of via Open Oproep.

Maquettes, schema’s en tekeningen zijn interessante ontwerptools in de communicatie met bouwheer en gebruiker.

Ervaring:
Op stedelijke schaal
Fundamenteel is het ontwerpen vanuit de context. Stedelijke sequenties, interactie publiek-privé in tussenruimtes, afstand en nabijheid… zijn uitdagingen die ZED tracht te integreren en versterken in projecten. Dit als poging tot het leveren van een bijdrage tot vastleggen van sociale veranderingen, gebruiken en nieuwe culturele aangelegenheden.

Op sociale schaal – integratie in een wijk
Openbare voorzieningen bieden de gelegenheid om bewoners een burgergevoel te bezorgen en om deel te zijn van een collectief leven waar de kwaliteit van het gebouwde gekoppeld aan het gebruik ervan een comfort toebrengt in het dagelijkse leven. ZED is tevens waakzaam voor het perspectief van toekomstige generaties. ZED garandeert respect voor programma’s waarvan vandaag sprake, maar tracht hieraan een extra dimensie toe te voegen die het gebouwde toelaat stand te houden in de tijd. Ruimtes ontwerpen eigen aan gebruiken met duurzame structuren die wijzigingen in de toekomst mogelijk maken.
ZED werkt met duurzame materialen, gestuurd vanuit de context en het programma. ZED is alert voor compactheid, doordachte oriëntatie, natuurlijk licht en ruimtelijke kwaliteit in 4 dimensies.

Op schaal van het programma
Herdenken van een bestaande constellatie, het discreet herstructureren van wat is : oud en nieuw verbinden tot een harmonieus geheel. ZED probeert steeds ruimtes te bieden waar ruimtelijke kwaliteit en comfort primeren. Hiervoor worden verschillende middelen ingezet : structureren en streven naar samenhang met inhoud, komen tot meerwaarde, doorzichten en doorkijken, interieur als het verlengde van het exterieur, zoeken naar mogelijkheden van dubbele oriëntatie, koppeling van ruimtes en gebruik, relaties met buitenruimtes, buitenkamers of gemeenschappelijke ruimtes, alsook inrichten van het openbaar domein.

Op vlak van samenwerkingsverbanden
Elk project start met een brainstorming waarbij een conceptuele voorstellen worden uitgetest, aangepast, verbeterd, bekritiseerd en in vraag gesteld om zo te komen tot een antwoord.
De interactie met andere partners zoals historici, ingenieurs en technische studiebureaus stellen deelaspecten opnieuw in vraag. Een dialoog rond het project brengt het tot leven. De interactie met opdrachtgevers, uitvoerders,… blijven een uitdaging tijdens het bouwproces, maar ook erna.