architects

ZED.010

Kinderdagverblijf, Anderlecht

ZED
adres Jansonlaan 68, Anderlecht
bouwheer Vlaamse Gemeenschapscommissie
programma reconversie burgerwoning met industriële hal tot kinderdagverblijf
opp. 1250 m2
budget 1 544.520 €, excl BTW
uitvoeringsdatum 2001 - 2007

In het ontwerp wordt er uitgegaan van het maximale behoud en hergebruik van de 3 bestaande karaktervolle gebouwen en werd anderzijds de noodzaak ervaren tot het openwerken van de binnengebieden.

De ‘industriële hall’ biedt voldoende ruimte om het volledige kinderdagverblijf voor 50 kinderen op 1 niveau onder te brengen binnen de bestaande structuur. Deze wordt voorzien van een centrale binnenpatio en een maximale buitenspeelruimte.. In het ‘burgershuis’ aan de straatzijde bevinden zich op het gelijkvloers de onthaalfuncties.

Het binnenbrengen van direct daglicht en lucht in de ‘industriële hall’ met sheddaken (en dus oorspronkelijk enkel noorderlicht) is de essentiële voorwaarde om hierin de nieuwe functie van kinderdagverblijf mogelijk te maken. Hieruit is het concept ontstaan om de 7 bestaande traveeën op te splitsen in een opeenvolging van beglaasde en gesloten sheds.

Via verschillende ingrepen wordt de bestaande structuur op schaal van het kind gebracht.

Er is een speelse opeenvolging van badvolumes en doorzichten in de leefruimtes. Het contact naar de verschillende leefgroepen is van hieruit mogelijk. Er is een duidelijke entiteit gecreëerd voor elke leefgroepunit. De verrassende doorzichten en volumewerkingen zorgen voor de animatie van het geheel.

info