architects

ZED.033

Uitbreiding Gemeentehuis met nieuw onthaal , sociaalhuis en OCMW

adres Snellegemsestraat, Zedelgem
bouwheer Gemeentebestuur Zedelgem
programma uitbreiding gemeentehuis met sociaal huis en OCMW
opp. 1100 m²
budget 1 900 000 euro excl BTW
uitvoeringsdatum 2013 - 2018

De opdracht omvat de uitbreiding van het gemeentehuis voor de huisvesting van sociaal huis en OCMW. Belangrijk is om de drempel voor dienstverlening zo laag mogelijk te maken en een betrouwbaar vangnet te vormen voor de kwetsbaren van de samenleving. De site bevat de troeven om uit te groeien tot een volwaardige administratieve campus voor groot-Zedelgem. De centrale ligging en de nabijheid van het park en de kerk als historisch gegeven werken versterkend.

De nieuwe uitbreiding plooit zich tegen het bestaande gemeentehuis, waardoor het A.Vynckeplein een volwaardig voorplein wordt met doorzicht naar het park vanop het kruispunt. De open ruimte positioneert het gebouw en versterkt de nieuwe inkom. Vanop het voorplein begeleidt de plooi in het nieuwe volume je naar de inkom op de kop van het gebouw. Het luifeleffect van het uitbreidingsvolume geeft een uitnodigend gebaar naar de nieuwe campus. De uitbreiding huisvest het nieuwe sociale huis en OCMW, maar bevat tevens een nieuw centraal onthaal en gemeenschappelijke inkom. Het gemeenschappelijk onthaal ligt centraal in de nieuwe front-office. De onthaalbalie is duidelijk zichtbaar en toegankelijk. Deze doet dienst als snelloket en verwijst voor gespecialiseerde vragen door naar de specifieke diensten in de mid-office. Vanuit de nieuwe front-office brengt een gecontroleerde circulatie de bezoekers naar 8 loketten in het bestaande gemeentehuis of naar het nieuwe loket van het sociaal huis en de burelen van de maatschappelijk werkers op de verdieping in een duidelijk afgebakende vleugel rond een ruime binnenpatio. De uitbreiding zien we zeer open en licht, zeker op de gelijkvloerse verdieping. Met een rustig en licht karakter gaat ze mee op in de omgeving. Het ontwerp zet in op de integratie van de site binnen de landschappelijke omgeving. De visuele relatie met het bestaande park wordt versterkt door het groen door te trekken op het voorplein. Een nieuwe bomenrij verbindt het voorplein met de bestaande parking en biedt schaduw naar de nieuwe gevel. Laag groen wordt vanuit het park tot aan de uitbreiding doorgetrokken. Het groene karakter van het park willen we al voelbaar maken van op het kruispunt

info
use the scrollbar!