architects

lava-ZED.034

Sociale woningen, Sledderlo

ZED in samenwerking met lava
adres Steenbergstraat, Sledderlo
bouwheer Nieuw Dak
programma fase 1: 20 sociale woningen + 57 gekoppelde woningen en appartementen
opp. 2232 m² rijwoningen
budget fase 1 2 300.000 € rijwoningen, excl BTW
uitvoeringsdatum 2009 - 2014

Dit project tracht de bestaande wijk te Sledderlo nieuw leven in te blazen…

In de eerste fase worden 3 deelprojecten opgestart op basis van het Masterplan LO2020 opgesteld door BUUR. Deelproject 1A, 1B en 1C.

Een belangrijk uitgangspunt is het monotone en anonieme karakter van de woonwijk doorbreken door integratie van kwalitatieve publieke ruimten op verschillende niveaus: straatniveau, locale pleinniveau, intermediaire niveau.
Op vlak van volumetrie deden we een onderzoek naar uitholling daar waar units gekoppeld worden. Woonunits krijgen een identiteit in de reeks.
De inplanting van de woningen wordt geoptimaliseerd door een afwisselende inplanting van langse en dwarse typologieën.
Het privacy-gevoel wordt versterkt.

Het wegennet wordt doorheen de wijk verbonden tot een aaneengesloten geheel; vooral voor het zacht verkeer creëren we verbinding tussen woonwijken. Er ontstaan intermediaire publieke ruimten op kruisingen van paden waar informele contacten kunnen plaats vinden.

info
use the scrollbar!