architects

lava-ZED.038

Sociale woningen, Sledderlo fase 2b

ZED in samenwerking met lava
adres Boshoekstraat, Sledderlo
bouwheer Nieuw Dak
programma 13 sociale woningen en 38 gekoppelde woningen en appartementen
opp. 5153 m²
budget 6 306 988 euro excl BTW
uitvoeringsdatum 2011 - 2017

Het betreft de nieuwbouw van een wooncomplex bestaande uit een aantal appartementen en woningen bestemd voor sociale huisvesting: een laagbouw met gekoppelde en gestapelde woningen, een middelhoogbouw met appartementen en grondgebonden rijwoningen.

De ingesloten binnengebieden die door de nieuwe gebouwen ontstaan worden eveneens vormgegeven. De volledige buitenaanleg maakt onderdeel uit van deze studieopdracht. Deze zone verbindt de twee andere stempels. Doorwaadbaarheid en verbindingen zijn hoofdthema’s op vlak van inplanting. Ritme speelt een belangrijke rol binnen de architectuur. Open structuren als carports bepalen het beeld van het binnengebied. Dakhellingen geven een extra layer aan het ontwerp. Noklijnen volgen die van de bestaande bebouwing, een speelse manier om op de context aan te sluiten.

Het ontwerpteam lava - ZED architecten bv werd aangesteld om deze tweede fase van het masterplan LO2020 uit te werken. Het opwaarderen en revitaliseren van de sociale woonwijk Sledderlo is één van de belangrijke ambities van dit masterplan. De eerste fase van dit masterplan werd reeds uitgevoerd, dit door hetzelfde ontwerpteam.

De projectzone 2B is gelegen in het midden van de Boshoekstraat tussen projectzone 1A en 2A. Zone 2B wordt als eerste gerealiseerd, zone 2A volgt in een latere fase. Het project 2B betreft het ontwerp van 19 gekoppelde woningen , 19 appartementen en 13 rijwoningen aansluitend op een aantal bestaande rijwoningen en de inrichting van de publieke delen die deze wooneenheden verbindt.

info
use the scrollbar!