architects

AgwA - ZED.041

Kinderdagverblijf, naschoolse opvang en parkwachterlokaal, Molenbeek

ZED in samenwerking met AgwA
adres Steenweg op Merchtem, Molenbeek
bouwheer Gemeentebestuur Molenbeek
programma bouwen van een kinderdagverblijf, naschoolse opvang en parkwachterlokaal
opp. 1355 m²
budget 2.800.000 €, excl BTW
uitvoeringsdatum ontwerpvoorstel 2012

« New comes from what exists » herinnerde ons architect Tony Fretton tijdens zijn recente lezing in de Bozar.

Het vertrek van onze architecturale benadering van de grote tot de kleine schaal was op die manier een zoektocht naar mogelijk complementair gebruik en naar de verhouding tussen open ruimte en bebouwde ruimte binnen de perimeter van het Bonneviepark.

De basis voor de inplanting van de gevraagde volumes is ‘het vervolledigen’ van de actuele context. Het nieuwe volume wordt opgespannen tussen De Geneffestraat en de bestaande woning. Op die manier wordt het bouwblok van de aanliggende school op een evidente wijze gesloten.

In het project integreren we de bestaande woning als een pijler waaromheen de programma's worden georganiseerd. De complexiteit van die zoektocht resulteert uiteindelijk tot meer voordelen: het recycleren van deze constructie lijkt ons een 'duurzame' culturele, sociale, ecologische en economische daad.

Het oude en het nieuwe integreren lijkt ons een interessant samengaan zowel naar identificatie voor de bewoners van de wijk alsook naar het lokaliseren en identificeren van de verschillende programma’s binnen het project Het kinderdagverblijf situeert zich in het nieuwe passieve gedeelte, de buitenschoolse opvang in de bestaande woning en het parkwachterlokaal in een paviljoen.

info
use the scrollbar!