architects

AgwA - ZED.046

Omvorming Atheneum en BS te Vilvoorde

ZED in samenwerking met AgwA
adres Van Helmontstraat, Ferdinand Campionlei, Vilvoorde
bouwheer Het Gemeenschapsonderwijs
programma Omvorming/renovatie/nieuwbouw Atheneum en Basisschool
opp. 11 569 m²
budget 7.776.887 euro excl BTW
uitvoeringsdatum ontwerpvoorstel 2014

‘Scholen in uitbreiding’ is een actueel thema. Bestaande schoolstructuren voldoen niet meer. Een totaalaanpak over de site dient groeimogelijkheden ern een flexibele structuur aan te reiken.
Voor beide sites dient zich een doordachte reorganisatie op waarbij wij streven naar een heldere open structuur en circulatie.

Het Atheneum:
Het U-vormige gebouw is als een vrijstaand complex ontworpen , deze configuratie wensen we te versterken door naastliggende werkhuizen af te breken. Het gebouw komt vrij te staan, de vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden als groenzone/parking/speelruimte en aan de andere zijde als fietsenstalling.
Op de site wensen we 3 duidelijke stroken aan te brengen: deze van beleving, deze van de verrijking en deze van het sociale. Elke strook krijgt zijn eigen karakter en accenten.
In de eerste strook bevindt zich de nieuwe sporthal, teruggetrokken tov de straat en in relatie met de bestaande turnzaal in de Stationlei. Deze strook biedt mogelijkheden naar toegankelijkheid voor derden. In de middelste strook bevinden zich langs de Van Helmontstraat alle administratieve functies. Verder worden alle klassen volgens vraag ondergebracht in de gebouwen langs de Van Helmontstraat en de Leopoldstraat met als bindend element tussen beide de nieuw aangelegde speelplaats. Boven de overdekte speelplaats zou in een volgende fase een volume toegevoegd kunnen worden met extra klassen.
De derde strook bevat de refter, welke ruimer en ruimtelijker uitgewerkt wordt.
De stroken kunnen op verschillende schalen betekenis krijgen: op macroschaal en microschaal.
De school werkt als een ‘kleine stad’ waar een diversiteit aan gebouwen samengebracht worden. Elke zone behoudt zijn eigen karakter, maar maakt deel uit van een groter geheel.

De Basisschool op de Campionlei:
Ook hier willen we de administratieve toegang via het hoofdgebouw op de Ferdinand Campionlei behouden. Voor deze sites willen we werken rond de 3 speelplaatsen en hen telkens een specifiek eigen beleving meegeven. Speelplaatsen en bebouwde zones wisselen elkaar af. Een nieuwe dynamische structuur verbindt deze open plekken, nu eens gang, fietsenstalling dan overdekte speelplaats. Met een innovatieve structuur worden functies met elkaar verbonden.
De open ruimtes zijn plekken waar sociale contacten ontstaan, ze bieden ruimte voor spel en gesprekken. De kinderen ontdekken en wandelen door het landschap van ‘de speeltuin’ naar een ‘sport en spel plein’ of een ‘contemplatieve tuin’.
De kleuterklassen hebben we ondergebracht rond de speeltuin langs de Leopoldstraat.
De lagere school wordt ondergebracht rond de noordelijk gelegen speelruimte. Bovenop de turnzaal en het verlengde daarvan kunnen 5 extra klassen voorzien worden door het verlengen van de nabijgelegen trap. Een gevarieerde publieke ruimte en heldere organisatie zet in op het creëren van een levendige gemeenschap waar zowel leerling, leerkracht, ouder, bezoeker als passant zich thuis voelt.

info
use the scrollbar!