architects

ZED.048

Verbouwing, Rijmenam

adres Elststraat 10, Rijmenam
bouwheer privé
programma éénsgezinswoning met studio
opp. 260 m²
budget 370 000 euro excl BTW
uitvoeringsdatum 2014 - 2017

De woning is gelegen in een zonevreemd gebied, voor de bewoners een troef om in een groen afgelegen gebied te wonen waar hazen en hertjes nog ongestoord rondhuppelen. Voor de woning zelf betekende dit te moeten voldoen aan de restrictie van maximum 1000m3.

De bestaande woning werd ontdaan van haar zadeldak en alle aanbouwen. Vanuit het overgebleven basisvolume werd in noordelijke en zuidelijke richting het nieuwe woonprogramma met studio rond 2 assen uitgewerkt. De bestaande trappenhal vormt nu een centrale-as waarlangs zich rechts de leefkamer, keuken en buitenkamer lichtjes diagonaal achter elkaar positioneren. Links van de circulatie-as bevinden zich de burelen en geluidsstudio. Vanbinnen wordt de woning ervaren als een opeenvolging van kamers met diagonale doorzichten en in relatie tot elkaar en hun omgeving.

In tegenstelling tot de opengewerkte, naar de tuin gerichte keuken werd aan de straatzijde de bestaande zithoek meer geborgen opgevat. In de voorgevel werd een hoekraam geplaatst zodat een gearticuleerd zicht naar dit prachtig stukje natuur ontstaat en de zon de leefruimte gedurende namiddag en avond kan bereiken.

De identiteit van het vervormde, herkenbare basisvolume wordt versterkt door gebruik te maken van een robuuste, ambachtelijke strengpersgevelsteen voor de gevel. Door in het gevelvlak te werken met verdiepte vlakken die refereren naar de oorspronkelijke afmetingen van openingen, wordt de gaafheid en massiviteit van het volume versterkt.

De lage-energie woning is uitgerust met zonneboiler, zonnepanelen en warmtepomp. Er werd gestreefd om deze technieken zo discreet mogelijk in te bouwen. Ze staan ten dienste van de bewoners en niet ten koste van de architectuur.

info
use the scrollbar!