architects

ZED.061

Sociale woningen, Mierenberg

adres Hoek Mierenberg – Dorpsstraat, Bekkevoort
bouwheer CVBA Diest-Uitbreiding
programma 25 sociale woningen
opp. 2000 m²
budget 2 600 000 euro excl BTW
uitvoeringsdatum 2019

De site is gelegen in de deelgemeente Assent op de hoek van de Dorpstraat en Mierenberg, op een cruciale plek bij het betreden van het dorp.
Het park met zijn prachtige bomen en planten ligt op wandelafstand van de site en de nabijheid van de Begijnenbeekvalei zijn belangrijke troeven voor het project.
De bestaande topografie en aanwezige natuur werken zeer inspirerend. Het integreren in deze uitgesproken landschappelijke context hebben het project positief gevoed.
Het creëren van een project met als thema wonen in een gaarde in relatie tot het park vormt de uitdaging.
Rond de centrale gaarde clusteren we kleine entiteiten die op een menselijke schaal functioneren. Woningen blijven herkenbaar binnen een coherent geheel. Vanuit de centrale plek vertrekken verschillende paden, deze doorgangen zijn op maat van fietsers en voetgangers gebracht en verbinden de verschillende woonclusters met het plein, het dorp en het park.
Met dit voorstel willen we het gabariet en de schaal van de omgeving doortrekken. De woonblokken worden ingepland volgens assen van de nabijgelegen woningen.
De woonclusters vormen kleine entiteiten van een 6-tal woonunits, een gemeenschapsvorm op maat voor een optimale sociale cohesie.
Er ontstaat een schema van grote vlakken met verschillende gradaties van collectiviteit waartussen men circuleert en passeert. De paden verzekeren een vlotte doorwaadbaarheid doorheen de woongaarde en bevorderen de sociale cohesie.

info
use the scrollbar!